Outsourcing_01
Outsourcing_02
Outsourcing no és més que el terme usat en el llenguatge de negocis per referir-se a l’externalització o subcontractació de determinats serveis . Algunes empreses externalitzen les seves activitats accessòries (principalment en l’àmbit administratiu) per reduir costos i dedicar íntegrament els seus esforços al seu propi negoci sense renunciar a la qualitat dels resultats . La competitivitat empresarial exigeix ​​cada vegada més la professionalització de les seves diferents activitats

Si és autònom o si la mida de la seva empresa i volum de treball és l’adequat , externalitzar les tasques administratives és la millor solució per a la seva empresa . Per un cost sensiblement menor a tenir un administratiu en nòmina , tindrà les seves tasques ateses per personal especialitzat i podrà dedicar el seu temps a fer bé la seva feina i aconseguir més clients i més ben atesos .

La nostra firma ofereix serveis de ” outsourcing ” en les principals àrees de la gestió administrativa de l’empresa . Prestem serveis en tasques auxiliars administratives , assumint la direcció i el control d’aquelles àrees que se’ns subcontracten , aconseguint millorar els resultats mitjançant una gestió integral dels recursos humans .