Consultoria_01
Consultoria_02
Consultoria_03

Mitjançant la nostra secció de consultoria de negoci, generem valor als nostres clients mitjançant el disseny i desenvolupament de projectes que optimitzin els seus processos bàsics de negoci: estratègics, organitzatius i de gestió, mitjançant l’aplicació d’un procés de negoci de consultoria que ens permet assegurar l’òptima qualitat dels nostres serveis empresarials i que respon adequadament a les seves expectatives, basant-nos en tres fases bàsiques :

 • Auditoria de gestió , que identifiqui els seus punts forts i febles.
 • Realització del projecte de consultoria , en base a les dades prèvies obtingudes de l’auditoria de gestió.
 • Seguiment de la implantació de les mesures proposades en el projecte presentat .

Una relació dels serveis que oferim en relació a aquesta àrea , a títol merament informatiu i no exclusiu , són els següents:

 • Estudis de viabilitat econòmica i financera
 • Processos de reestructuració empresarial
 • Corporate finance : MBO s , LBO s , …
 • Organització , sistemes i control de gestió
 • Valoració d’empreses
 • Estudis sobre externalització de processos
 • Planificació d’inversions
 • Suport en els processos d’internacionalització