Auditoria_01
Auditoria_02

L’auditoria dels estats comptables d’una empresa és l’última fase del procés comptable, que finalitza amb la seva supervisió per part d’un professional independent, el qual elabora un informe sobre la raonabilitat i fiabilitat dels estats comptables, aportant la necessària transparència a la documentació comptable presentada pels responsables de les companyies, que exigeix ​​l’ètica de la societat actual.

La nostra activitat com a auditors de comptes es desenvolupa des de 1989 a través de la firma CASTELLÀ AUDITORS CONSULTORS , SLP , inscrita al Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC) amb el número S-301 i al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) amb el número 748.

Amb la finalitat de garantir als nostres clients la prestació de serveis d’auditoria de la màxima qualitat , establim uns requisits mínims en quant a titulació i formació dels professionals assignats a aquesta àrea , essent actualment tots ells auditors de comptes inscrits en el ROAC. D’altra banda , la rotació d’aquests professionals és baixa , la qual cosa facilita la comunicació amb el client .

Entre els serveis prestats pels professionals pertanyents a aquesta divisió , cal destacar , amb caràcter orientatiu i no limitatiu , els següents :

  • Auditoria de Comptes Anuals
  • Due Diligence
  • Auditories de control intern
  • Serveis de Forensic
  • Revisions limitades
  • Informes pericials i justificacions

Auditoria_04 Auditoria_05 Auditoria_03