Mercantil
mercantil02
Serveis d’àmbit mercantil:

  • Assessorament permanent
  • Constitució de societats mercantils
  • Adquisicions, fusions i escissions
  • Processos mercantils, tant declaratius com executius
  • Procediments societaris
  • Accions de responsabilitat contractual i extracontractual