Laboral
Laboral02
Serveis d’àmbit laboral i de la Seguretat Social:

  • Assessorament permanent
  • Liquidacions d’Assegurances Socials i rebuts de nòmines
  • Gestió i confecció de contractes de treball
  • Pressupostos i càlcul d’opcions laborals i de salaris
  • Tramitació d’ajornaments
  • Assistència en inspeccions de treball
  • Tràmits davant l’INEM i la Seguretat Social
  • Representació en conciliacions i davant els jutjats
  • Expedients de jubilació, invalidesa, capitalització de l’atur, etc.