Fiscal
Fiscal02
Serveis d’àmbit fiscal:

 • Assessorament permanent
 • Assessorament i assistència a inspeccions tributàries
 • Formulació de consultes a les autoritats fiscals
 • Representació de subjectes tributaris en inspeccions
 • Recursos i reclamacions d’actes administratius
 • Planificació fiscal nacional i internacional
 • Optimització fiscal dins de la normativa legal aplicable
 • Informes fiscals respecte d’assumptes complexos (fiscalitat internacional, noves inversions, etc.)
 • Informació fiscal permanent (de caràcter mensual)
 • Gestió tributària (IRPF, IS, IVA, …)
 • Confecció de llibres i registres amb incidència fiscal