Contable
Contable02
Serveis d’àmbit comptable i financer:

  • Assessorament permanent
  • Implantació d’aplicacions (programari) de comptabilitat i gestió
  • Emissió periòdica d’informes econòmics i financers (reportings)
  • Externalització de la gestió comptable i administrativa
  • Suport en la implantació de noves normes comptables (NPGC, NIIF, etc.)