Asesoria_01
Asesoria_02

Oferim assessorament en els àmbits fiscal, mercantil, comptable, laboral i jurídic. Tractant-se de matèries la regulació de les quals es troba en permanent canvi, requereixen de professionals altament especialitzats, amb molta experiència i formació continuada que, juntament amb el seu alt grau de compromís i implicació, permeten oferir serveis que s’adapten a les necessitats de cada client, tant empreses com persones físiques que requereixin aquest tipus de serveis.

En cadascuna de les àrees esmentades disposem d’especialistes que garanteixen una òptima gestió , oferint la resposta més apropiada a cadascuna de les necessitats de l’empresa , ja sigui a través dels nostres propis professionals o mitjançant aliances estratègiques amb altres despatxos de màxima garantia i confiança .

A més de l’ assessorament extern en aquestes àrees , també oferim els nostres serveis d’externalització (“outsourcing”) dels processos administratius implicats en les mateixes .

Així mateix , oferim el servei de realització de tràmits administratius respecte de: llicències d’obertura i legalització d’indústries i comerços , tràmits generals amb Hisenda , Seguretat Social , Registre Mercantil , Registre de la Propietat, etc . , registre de denominacions comercials , marques i patents , compliment de la normativa respecte a la LOPD , i altres tràmits administratius .

Asesoria_03Asesoria_04