El nostre capital humà està format per un equip multidisciplinari de professionals i experts, enfocant la prestació dels nostres serveis en les següents àrees:

Servicios_001_Auditoria

Auditoria

L’auditoria dels estats comptables d’una empresa és l’última fase del procés comptable, que finalitza amb la seva supervisió per part d’un professional independent, el qual elabora un informe sobre la raonabilitat i fiabilitat dels estats comptables, aportant la necessària transparència a la documentació comptable presentada pels responsables de les companyies, que exigeix ​​l’ètica de la societat actual.

Inicio_01_NuestraFirma

Assessoria Empresarial

Oferim assessorament en els àmbits fiscal, mercantil, comptable, laboral i jurídic. Tractant-se de matèries la regulació de les quals es troba en permanent canvi, requereixen de professionals altament especialitzats, amb molta experiència i formació continuada que, juntament amb el seu alt grau de compromís i implicació, permeten oferir serveis que s’adapten a les necessitats de cada client, tant empreses com persones físiques que requereixin aquest tipus de serveis.

Servicios_003_Consultoria

Consultoria

Mitjançant la nostra secció de consultoria de negoci, generem valor als nostres clients mitjançant el disseny i desenvolupament de projectes que optimitzin els seus processos bàsics de negoci: estratègics, organitzatius i de gestió, mitjançant l’aplicació d’un procés de negoci de consultoria que ens permet assegurar l’òptima qualitat dels nostres serveis empresarials i que respon adequadament a les seves expectatives.

Servicios_004_Outsourcing

Outsourcing

Outsourcing no és més que el terme usat en el llenguatge de negocis per referir-se a l’externalització o subcontractació de determinats serveis. Algunes empreses externalitzen les seves activitats accessòries (principalment en l’àmbit administratiu) per reduir costos i dedicar íntegrament els seus esforços al seu propi negoci sense renunciar a la qualitat dels resultats.

Servicios_005_GestionPatrimonial

Gestió Patrimonial

Assessorat pels nostres professionals i experts en la matèria, vostè estarà en posició d’anticipar-se a la repercussió fiscal de les inversions immobiliàries, conèixer i triar els vehicles o estructures legals més apropiades per a la seva situació patrimonial, i fins i tot, rebre assessorament en situacions patrimonials noves, partint sempre d’una visió global i completa del seu patrimoni immobiliari.