La nostra Firma
Professionals experts en els àmbits fiscal, mercantil, comptable, laboral i jurídic des de 1963. L’experiència acumulada des d’ençà, així com el nostre permanent objectiu de millora i recerca de l’excel·lència, ha permès la nostra consolidació com a firma de serveis professionals que respon a les exigències de qualitat de l’empresa actual.

Per això disposem d’ un grup de professionals que tenen àmplia experiència en els principals sectors de l’activitat econòmica, format per auditors, economistes, advocats, graduats socials i tècnics comptables i tributaris. També comptem amb el suport professional de col·laboradors externs a nivell nacional i internacional.nacional e internacional.

El nostre àmbit d’actuació professional es desenvolupa principalment en:

  • Empreses de serveis , comercials i industrials
  • Filials d’empreses multinacionals
  • Entitats associatives (cooperatives, societats anònimes laborals)
  • Entitats sense ànim de lucre (fundacions i associacions)
  • Administració i gestió patrimonial d’empreses i persones físiques

logo_CEC logo_REA

logo_ICAC logo_CCJCC