Objecte Social

CASTELLÀ FONTES ASSESSORS, SLP, té com a activitat l’assessoria a empreses i particulars en l’àmbit fiscal, mercantil, comptable, laboral i econòmic, així com la realització de serveis professionals de gestió administrativa.

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del Web: www.castella-bcn.com

Denominació Social: CASTELLÀ FONTES ASSESSORS, S.L.P.
Domicili: CR. LAUREÀ MIRÓ, 191, ENTLO. – 08950 – ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Telèfon: 93 371 25 90
Fax: 93 371 78 93
Correu electrònic: info@castella-bcn.com
C.I.F.: B60987716
Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 40121, foli 0011, secció general, full 361027, inscripció 1 ª.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges (excepte aquelles la atribució i llicència de les quals s’indica en la pròpia imatge) i documents, pertanyen a CASTELLÀ FONTES ASSESSORS, SLP i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de CASTELLÀ FONTES ASSESSORS, SLP

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de CASTELLÀ FONTES ASSESSORS, SLP llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web implica l’ acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves , les quals regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis .

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució , transformació o comunicació , amb l’excepció d’aquelles imatges la llicència de les quals ho permeti.

CASTELLÀ FONTES ASSESSORS , SLP , no respondrà de cap conseqüència , dany o perjudici que es pogués derivar de la utilització o ús de la informació .

Tant l’accés a aquesta web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza .

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta web amb fins o efectes il·lícits o lesius , a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

CASTELLÀ FONTES ASSESSORS , SLP , es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat .

CASTELLÀ FONTES ASSESSORS , SLP , no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable i titular del qual és CASTELLÀ FONTES ASSESSORS , SLP , amb la finalitat de prestar els nostres serveis .

A través de l’ompliment de formularis del web , o de contacte , o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a CASTELLÀ FONTES ASSESSORS , SLP , l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els serveis de CASTELLÀ FONTES ASSESSORS , SLP

En cap cas CASTELLÀ FONTES ASSESSORS , SLP , utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats , i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007 , de desenvolupament de la LOPD .

Podeu exercir els drets d’accés , rectificació , cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit , acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui , dirigit a CASTELLÀ FONTES ASSESSORS , SLP CR . LAUREÀ MIRÓ , 191 , ENTL . – 08950 – ESPLUGUES DE LLOBREGAT ( BARCELONA )

Política de Protecció de Menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

L’empresa CASTELLÀ FONTES ASSESSORS, S.L.P. recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei o producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per filtrar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a altres Webs

Els enllaços (links) que es troben en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per CASTELLÀ FONTES ASSESSORS, SLP, per això, CASTELLÀ FONTES ASSESSORS, SLP, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines web ha de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.